Privacy 

Algemeen

Jouw privacy is bij mijn praktijk in goede handen. Ik voldoe aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 Mei 2018 in werking is getreden.

Je kunt mijn Privacystatement via deze link opvragen en bekijken.

Hieronder in gewone taal de belangrijkste zaken m.b.t. privacy:

  • Praktische zaken, zoals het maken en/of bevestigen van afspraken doe ik over het algemeen via regulaire email. Schriftelijke informatie (verwijsbrief, aanmeldingsformulier, levensverhaal, etc.) worden via Zorgmail (veilige mail) verstuurd en/of ontvangen.
  • Gegevensverstrekking aan bedrijfs- of verzekeringsarts uitsluitend na jouw schriftelijke toestemming
  • Terugkoppeling over de behandelingen aan de verwijzer/huisarts uitsluitend na jouw schriftelijke toestemming.
  • Geen inhoudelijke informatie over de behandeling aan jouw verzekeraar. In de declaratie staat wel standaard de code van de diagnose. Als je niet wilt, dat deze code wordt meegestuurd naar jouw verzekeraar, kan ik het meesturen van deze code blokkeren. Hiervoor heb ik wel een door jouw ondertekende Privacy-verklaring nodig. Op verzoek stuur ik je deze verklaring toe. Het niet meesturen van de code van de diagnose geeft overigens geen volledige zekerheid. De verzekeraar kan namelijk via het gedeclareerde bedrag wel uitzoeken op welke diagnose de declaratie betrekking heeft.
  • Als je absoluut zeker wilt zijn, dat er geen informatie naar jouw verzekeraar gaat, is het zelf betalen van de behandeling de meest zekere optie.