Therapievormen

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

 


Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Er wordt dan meestall van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS) gesproken. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een heftige emotionele reactie oproept.

 

Werkt EMDR?

Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele sessies in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die een langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

 

Hoe weet je of EMDR kan worden toegepast?

In het begin van de EMDR-therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een inventarisatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder je emotionele veerkracht en de last die jij van bepaalde klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.

 

Welke voorbereidingen zijn nodig?

EMDR werkt vaak snel. Daarnaast kan het ook een intensieve therapie zijn. Daarom zal ik je niet alleen vertellen wat je gaat doen en waarom, maar we zullen ook uitgebreid bespreken hoe jij je emoties zo goed mogelijk de baas kan blijven.

 

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

Ik zal je vragen om aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit doen we om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Ik zal je vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een ‘afleiding’. Dat kan mijn hand zijn of geluiden die je door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts hoort. Er wordt gewerkt met ‘sets’. Na elke set wordt er even rust genomen. Ik zal je vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak zul je veranderingen ervaren. Ik zal je na elke set vragen om je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

 

Wat zijn de te verwachten effecten?

De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

 

Hoe werkt EMDR?

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk  volgen van bijvoorbeeld mijn vingers, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Daardoor kun je uiteindelijk een andere betekenis aan de situatie geven.

 

Zijn er ook nadelen?

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed. Toch kan je hierdoor in sommige gevallen het idee krijgen dat je de regie even kwijt bent. Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit meestal niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is handig om een dagboekje bij te houden en hierin op te schrijven wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen we dan tijdens de volgende sessie bespreken.

 

Waarvoor is EMDR nog meer geschikt?

Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten zoals chronische pijn, depressie, eetstoornissen, verslavingen en psychose. Daarom wordt EMDR bij deze problemen en stoornissen steeds vaker toegepast, meestal als onderdeel van een breder behandelplan.

Cognitieve therapie gaat over je manier van denken en jouw bijbehorende emoties. Als je belangrijke zaken en gebeurtenissen in je leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, word je sneller angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie ga je samen met mij bekijken of die manier van denken wel helemaal klopt. Wanneer blijkt dat je geneigd bent om te negatief te oordelen, gaan we uitvinden welke manier van denken beter past. Cognitieve gedragstherapie behandelt je gedrag én je gedachten. Het is dus een wisselwerking. Door middel van specifieke opdrachten ontwikkel je positieve gedachten en realistische standpunten. Het is een actieve manier van behandelen, omdat je ook thuis en op je werk aan de slag gaat om aan jouw problemen te werken.

Wat is Emotionally Focused Therapy

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen het beste functioneren wanneer zij een goede relatie hebben. In een relatie ontwikkelen mensen zich aan elkaar. Dit kan botsingen en spanningen geven die heftige emoties oproepen. Emotionally Focused Therapy werkt met deze emoties en richt zich op de gevoelens van gehecht zijn of juist niet gehecht zijn. De partnerrelatie vormt een basis onder het algehele functioneren als mens. Als deze relatie niet goed loopt heeft dat impact op de rest van het leven. Een slechte relatie kost dan ook heel veel energie, terwijl een goede relatie juist heel veel energie geeft.

 

Wat kun je verwachten van Emotionally Focused Therapy

Emotiegerichte therapie focust zich speciaal op de verbinding tussen de partners. Van belang is hoe veilig ieder zich voelt om zichzelf te kunnen zijn. In de therapie zal zorgvuldig omgegaan worden met de gevoelens van jou en jouw partner, zodat jullie het gevoel van veiligheid kunnen ervaren. Wat betekent het om te durven en kunnen hechten aan de ander?

Emotionally Focused Therapy werkt aan dit fundament van de relatie. Pas als er vertrouwen is, kan er meer openheid ontstaan om uit te spreken wat jullie willen of juist niet. Weten en voelen dat de partner er is als het nodig is en hierom ook durven vragen. Begrijpen aan welke verwachtingen de partner kan voldoen en aan welke niet. Uiteindelijk krijg je inzicht in wat er aan de hand is in jouw relatie en met jezelf. Er wordt gewerkt met beide partners en daarnaast is er ook een mogelijkheid voor individuele gesprekken. Het boek Houd me vast van Sue Johnson, de grondlegster van deze therapie, kan behulpzaam zijn om te lezen tijdens de therapie.

 

Voor wie is Emotionally Focused Therapy?

Emotiegerichte therapie werkt bij allerlei uiteenlopende relatieproblemen. Redenen voor relatiegesprekken:

 

 • Wanneer je merkt dat je relatie vastloopt op terugkerende problemen. Irritaties leiden tot vruchteloze discussies en misschien wel escalaties. Het gevoel van  irritatie en machteloosheid neemt toe en leidt tot onderlinge afstand. Het lukt niet meer om met elkaar in gesprek te komen.
 • Wanneer je relatie schade heeft opgelopen omdat een van jullie beiden vreemd is gegaan. De gevoelens die je hier aan overhoudt kunnen zo heftig zijn dat gesprekken over de achtergrond van het vreemdgaan niet mogelijk zijn. Het kan zinvol zijn om in deze fase hulp te zoeken zodat je samen kunt uitzoeken of de relatie nog een kans op overleven heeft.
 • Wanneer een van jullie of allebei overwegen om uit elkaar te gaan, maar het gesprek hierover niet aandurft. In een sfeer van gelijkwaardigheid kun je stilstaan bij jullie behoeften en verwachtingen en de veranderingen in jullie relatie. Misschien heeft je relatie een update of een uitdaging nodig.
 • Wanneer je beiden in een nieuwe levensfase (met kinderen, kinderen uit huis, met pensioen) bent beland, waarin je het idee hebt dat de verwachtingen en behoeften opnieuw met elkaar afgestemd moeten worden. Voelt je relatie als vanzelfsprekend maar ook wat uitgeput?

 

Hoe werkt Emotionally Focused Therapy?

Emotiegerichte relatietherapie werkt met een 3-fasenmodel.

Fase 1: Kennismaken, vertrouwen opbouwen, het stopzetten van negatieve patronen en hechtingsangsten herkennen.
Fase 2: De pijnpunten leren zien en benoemen en elkaar daarin begrijpen en vergeven.
Fase 3: Inventariseren van hetgeen dat nu goed gaat. Afspraken maken en oefenen om zelf de problemen te kunnen bespreken en oplossen

Maak je steeds dezelfde fouten in je leven, terwijl je je hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Laat je gedrag hardnekkige patronen zien, die je niet kunt veranderen, ook al wil je dat heel graag? Merk je regelmatig dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en je een andere richting in duwt?

 

Wat zijn schema’s?

Schema’s zijn de interne ‘blauwdrukken’ die bepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen. Negatieve schema’s zijn hardnekkig: ze lopen als een rode draad door het leven, vormen overtuigingen, gevoelens en ervaringen. Ze ontstaan veelal door nare ervaringen tijdens de kindertijd. Bijvoorbeeld in de steek gelaten worden door een ouder, of gepest worden op school.

Elk kind heeft behoefte aan veiligheid, verbondenheid, autonomie en waardering, maar heeft ook realistische grenzen nodig. Dit zijn de basisbehoeftes. Als hieraan niet wordt voldaan ontwikkelt een kind negatieve schema’s. Deze neem je mee het volwassen leven in. Als je vroeger bent mishandeld door jouw ouders, kan je je vanuit het schema wantrouwen voortdurend bedreigd voelen. Een ander, die altijd gekleineerd is als kind, kan zich continu minderwaardig voelen vanuit het schema waardeloosheid.

 

Negatieve schema’s

Hoewel ze niet goed voor je zijn, voelen negatieve schema’s vaak vertrouwd aan. Nieuwe ervaringen zijn vaak een bevestiging van die schema’s. (vb: “Logisch, dat ik weer in de steek ben gelaten door een onbetrouwbare man.”)

Er zijn verschillende manieren waarop negatieve schema’s zich manifesteren in het dagelijkse leven. Ze leiden altijd tot niet-helpend gedrag.

 

 • Sommige mensen geven zich over aan hun schema’s (vb: ‘Ik ben ook een mislukkeling’) en laten zaken in het leven mislukken. 
 • Anderen overschreeuwen zichzelf juist, waardoor ze niet meer stil hoeven te staan bij hun onzekerheid, met als gevolg dat ze anderen op afstand houden. 

 

Schematherapie

Het doel van de schematherapie is je te helpen je schema’s op te sporen en te leren beseffen hoe de schema’s zijn ontstaan. Ik zal je helpen om tot het besef te komen dat hoe jij vroeger behandeld bent niet komt doordat er iets mis met je was, maar omdat er niet aan jouw basisbehoeftes voldaan werd. Ik zal je helpen inzicht te krijgen in hoe jouw schema’s in stand worden gehouden.

Je zult in de therapie de omstandigheden die tot het ontstaan van de schema’s hebben geleid moeten gaan verwerken. Dat is waarschijnlijk een ingrijpend proces, omdat het vaak om verdrietige, pijnlijke, of zelfs traumatische gebeurtenissen gaat. Ik zal je helpen onder ogen te zien aan welke basisbehoeften het jou ontbrak en hoe het eigenlijk had moeten zijn.

Voorbeeld: Linda’s negatieve schema was: “Logisch, dat ik weer in de steek ben gelaten door een onbetrouwbare man.” Door de schematherapie stond zij stil bij de keren dat haar vader haar in de steek had gelaten. Zij leerde in therapie dat zij een vader nodig had waar ze op kon rekenen. Dat was de basisbehoefte waarin zij tekort is gedaan. Uiteindelijk besefte zijn dat het niet haar schuld was, maar dat haar vader niet in staat was om er voor haar te zijn. En dus, dat het ook niet haar schuld was dat die onbetrouwbare man haar in de steek had gelaten.

Vervolgens zal ik je leren hoe je in het volwassen leven beter voor jezelf kunt zorgen en anderen toestaan om voor je te zorgen. Zo doorbreek je het patroon wat in jouw jeugd is ontstaan. En zo kom je van de negatieve schema’s af.

 

Boekentips:


‘Patronen doorbreken’ van Hannie van Genderen

‘Leven in je leven’ van Jeffrey Young

SP is een therapie gericht op het verwerken van schokkende gebeurtenissen en de gevolgen daarvan in uw huidige leven.

Sensorimotor Psychotherapy is ontwikkeld door de Amerikaanse Pat Ogden en haar medewerkers. Als lichaamsgericht werkende psychotherapeut raakte zij vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw geboeid door een verband tussen bepaalde fysieke patronen, psychische problemen en het niet in contact staan met het eigen lichaam. Zij ontwikkelde een omvattend theoretisch kader en een praktische methode om met mensen die lijden aan de gevolgen van trauma en/of schadelijke ervaringen in hun kindertijd te helpen met de verwerking daarvan. De theoretische onderbouwing van Sensorimotor psychotherapy is gebaseerd op traditionele psychotherapeutische inzichten uit de hechtingstheorieën, dissociatie theorieën, ervaringsgerichte therapievormen, cognitieve gedragstherapie, psychodynamische psychotherapie en neurowetenschap.

In de praktijk van de Sensorimotor psychotherapy wordt de ingang tot het veranderingsproces gezocht in een mindful contact maken met het lichaam met behulp van specifieke SP-interventies en binnen het uit 3 fasen bestaande kader van het SP-behandelplan. De eerste fase bestaat uit een periode van psycho-educatie, het aanleren van lichaamsgerichte oefeningen en het anderszins ontwikkelen van bronnen die helpen richting te geven aan en stabiliteit geven in het dagelijks leven. De tweede fase betreft de eigenlijke verwerking van de traumatische en anderszins schadelijke herinnering(en) en de impact die deze hebben op zelfbeeld, relatie met anderen en het organiseren van het dagelijks leven. In de derde fase gaat het vooral over de integratie van nieuwe ervaringen die door verwerking mogelijk is geworden. Sensorimotor Psychotherapie laat zich goed combineren met andere therapievormen zoals bijvoorbeeld EMDR.

 

Inhoud & doel van de behandeling

De behandeling is geïndiceerd bij cliënten met (complexe) PTSS. Het kan worden ingezet in de stabiliserende fasen van de behandeling of in de verwerkingsfase. In de stabiliserende fase zal de nadruk van de behandeling liggen op het geven van psycho-educatie over trauma en het lichaam, en het ontwikkelen en installeren van hulpbronnen om binnen de window of tolerance te blijven. In de verwerkingsfase wordt onder andere gewerkt gebruik gemaakt van de techniek sequencen; het trauma of de triggers worden in de sessie opgeroepen, tot het moment dat de spanning buiten de window of tolerance dreigt te gaan, vervolgens wordt mindful stilgestaan bij wat zich in het lichaam afspeelt. De aanwezige spanning wordt gevolgd tot deze uitdooft. Dit proces heet in SP termen sequencen. Mindfull in hier& nu afmaken en integreren van de lichamelijke reactie die tijdens het trauma is onderbroken of onmogelijk was.

Mindfulness wil zeggen bewust ervaren in het huidige moment en elke ervaring in zijn puurheid en eenvoud zonder oordelen toe te laten. Puurheid en eenvoud wil zeggen erkennen en loslaten van de vaak onbewuste en automatische reacties op wat we binnen en buiten ons ervaren.

Door je meer en meer bewust te zijn van het feit dat je meteen klaar staat met oordelen over jezelf of anderen, ontwikkel je een houding van mildheid en mededogen. Hierdoor ontstaat een leefklimaat waarin je kunt ontspannen en waarbij je jezelf en anderen meer kunt accepteren zoals ze zijn. Realistisch worden over wie je bent met je kwaliteiten én tekortkomingen geeft ruimte om je verder te ontwikkelen.

Mindful zijn houdt in dat je minder in je hoofd leeft, in een gedachtewereld van vroeger, straks en later, maar dat je je verbindt met het leven zoals dit zich nu voordoet. Mindful zijn wil ook zeggen: bewust zijn van het belang van het samenspel tussen lichaam en geest.

 

Onderzoek wijst uit, dat mindfulness-beoefening:

 • De kwaliteit van leven verbetert
 • Je helpt om beter met stress om te gaan  
 • Je helpt om minder te piekeren  
 • Angst vermindert
 • Empathie en compassie vergroot
 • Positief affect (emotionele reactie) vergroot
 • Negatief affect vermindert
 • Je helpt om bewuste keuzes te maken in plaats van gevangen te blijven in automatische reactiepatronen
 • Je emotionele veerkracht vergroot

 

Mindfulnesstraining voor volwassenen

Mindfulness of MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) is een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma van 8 wekelijkse bijeenkomsten. Tijdens de training wordt gewerkt met praktische aandachtsoefeningen en opdrachten. In deze methode staat het beoefenen van ‘mindfulness’ of aandacht centraal; leren leven in het hier en nu.

 

Praktisch

Voor er een training van start gaat heb je met mij een intakegesprek, waarin we bekijken of deze training een goede keuze is op dit moment in jouw leven. Dit gesprek duurt 30 tot 45 minuten en kan eventueel telefonisch zijn. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten. Er zijn 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2.5 uur en één lange stilte-bijeenkomst van 4.5 uur. Enkele weken/maanden na de training wordt in overleg met de deelnemers een follow-up bijeenkomst gepland.

 

Werkvormen, die gebruikt worden zijn:

 • Uitleg van het nut en effect van mindfulness-beoefening
 • Aandachtsoefeningen en oefeningen voor bewegen met aandacht, zoals yoga en loopmeditatie
 • Oefeningen en opdrachten die de integratie van aandacht in het dagelijkse handelingen ondersteunen. Bijvoorbeeld met aandacht eten of met aandacht koffie zetten of met aandacht douchen
 • Oefeningen om aandacht te geven aan prettige en onprettige gebeurtenissen.
 • Ervaringen uitwisselen met de andere deelnemers
 • Opdrachten voor thuis met behulp van een werkmap en oefeningen op cd of usb stick.

 

Van de deelnemers wordt buiten de trainingsbijeenkomsten een grote betrokkenheid verwacht.
De training heeft alleen dán effect, als je bereid en in staat bent om ruimte en tijd vrij te maken voor het dagelijkse uur oefenen. Het is een intensieve training om gewoontepatronen een andere wending te geven. De groepen bestaan uit 8-14 deelnemers.

 

Mindful Coaching

Je kunt één of meerdere gesprekken afspreken waarbij je zelf bepaalt wat de focus is voor het gesprek. Verschillende thema’s zijn denkbaar, zoals een moeilijk dilemma waarin je vastzit (keuze van een baan, in een relatie) of veranderingen die samengaan met een nieuwe levensfase die lastige emoties teweeg brengen (van relatie naar gezin, uitvliegende kinderen, beëindigen van een relatie).

Wanneer je overspannen bent of er niet ver vanaf bent, kun je ook veel hebben aan individuele mindfulness-gesprekken. De gesprekken kunnen je helpen om je bewust te worden van onderliggende emoties, overtuigingen of oordelen, die je misschien lastig vindt om te erkennen. Vaste gewoontes of reactiepatronen kunnen in de weg zitten van helder zien wat er werkelijk aan de hand is. Het kan helpen om meer contact te voelen met je grenzen en behoeften. Dit is erg belangrijk wanneer je in een stressvolle periode verkeert of overspannen bent. Tijdens de gesprekken wordt er veel minder gepraat, maar meer bewust ervaren en ook geoefend.
Wanneer je behoefte hebt om meer kalmte te vinden in jezelf en minder in je hoofd te bivakkeren, kan ik je helpen met het (her)vinden van je hulpbronnen (lichamelijk, mentaal en sociaal).

De principes van de mindful-houding spelen in deze contacten een belangrijke rol: mildheid en compassie naar jezelf en anderen, accepteren en erkennen van wat er is zonder je te laten meetrekken in de gewoontes om het weg te krijgen of het vast te houden zoals het is, geduld en vertrouwen in het laten ontvouwen van je intuïtie en eigen wijsheid.

Compassie voor jezelf kun je vergelijken met compassie die je voor een ander hebt. Het lijden van een ander raakt je en je wilt iets doen om de ander te helpen. Het is een gevoel van betrokkenheid en sympathie maar geen medelijden.  Alhoewel compassie een vermogen is dat mensen van natuur in zich hebben, kunnen er ook situaties ontstaan waardoor mensen zich afsluiten voor pijn en lijden. Dit kan gebeuren wanneer iemand de ervaring heeft dat de pijn te intens of te overweldigend is of wanneer iemand zich in zijn leven laat leiden door bepaalde overtuigingen die een strenge of eisende houding impliceren. ‘Als je emotioneel bent, dan ben je zwak. Als je het moeilijk hebt, dan moet je niet zeuren maar aanpakken.” De neiging tot perfectionisme laat meestal ook weinig ruimte voor zelfcompassie. 

 

Gevolgen van ontbreken van zelfcompassie

Wanneer je je eigen emotionele pijn negeert of je hier zelfs helemaal voor afsluit, kan er een gevoel van verharding en vervreemding naar jezelf en anderen ontstaan. Gevoelens van eenzaamheid of depressie hebben dan ook meer kans, omdat je anderen en jezelf op afstand houdt. Een perfectionistische instelling gaat vaak samen met strengheid en hardheid naar jezelf. Je blijft maar doorgaan, ten koste van lichamelijke en emotionele behoeften. Hierdoor loop je de kans op burnout. Een chronisch gevoel van ontevredenheid over jezelf kan leiden tot veel lichamelijke spanning en depressieve gevoelens.

 

Positieve effecten van zelfcompassie

Zelfcompassie beïnvloedt jouw leven en dat van de mensen in jouw omgeving op een positieve manier. Het vermindert zelfkritiek en je wordt milder naar anderen. Je komt weer sneller in balans na frustratie en tegenslag. Bovendien krijg je meer inzicht in negatieve patronen en er ontstaat ruimte om meer bewuste keuzes voor jezelf te maken. Bovendien ben je beter in staat om oude pijn uit je jeugd te verwerken en breid je vaardigheden uit die je leren om met stress en negatieve emoties om te gaan. Je accepteert je kwetsbare kanten met behoud van zelfrespect en eigenwaarde.

 

Voor wie?

Iedereen die de intentie heeft een vriendelijke innerlijke houding te ontwikkelen kan dit leren. Om echt goed te kunnen profiteren van deze training is ervaring met mindfulness door middel van de 8 weekse mindfulness -training aanbevolen, maar geen voorwaarde. Resultaten blijken samen te hangen met de mate waarin men hiermee in het dagelijks leven oefent.

 

Inhoud van de training

Wat leer je? 

Hoe je makkelijker met lastige emoties om kunt gaan
Hoe je jezelf kunt aanmoedigen in plaats van te bekritiseren
Hoe je moeilijke relaties ( oude en nieuwe) kunt transformeren.
Hoe je (zelf)compassie kunt toepassen in het dagelijks leven.
Theorie en onderzoek over mindful zelfcompassie

 

Opzet training

 • De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van elk 2,5 u.  
 • De bijeenkomsten zijn gemiddeld 1 x per 2 weken op een avond. 
 • Voor zover mogelijk wordt er rekening gehouden met schoolvakanties.
 • Je kunt de bijeenkomsten niet los volgen, omdat er een opbouw in zit.
 • De groep bestaat uit ongeveer 10 personen. 
 • Tijdens de bijeenkomst worden er oefeningen gedaan en nabesproken. Ook wordt er uitleg gegeven over de oefeningen en gekoppeld aan dagelijkse ervaringen.
 • Omdat er na elke bijeenkomst huiswerk wordt gegeven, wordt er ook tijd gereserveerd om het huiswerk te bespreken. Huiswerk is bedoeld om ook echt te oefenen. 
 • Het effect van compassie kun je alleen ontdekken als je het ook daadwerkelijk in praktijk brengt. Anders wordt het een afstandelijk ‘praten over’.