Praktische Zaken

Wachttijden

Onderstaande wachttijden worden maandelijks bijgewerkt.

*Laatst bijgewerkt : 8-2-2021

 • Wachttijd tot intakegesprek: wachtlijst tijdelijk gesloten
 • Wachttijd na intakegesprek tot aanvang behandeling: wachtlijst tijdelijke gesloten

Openingstijden

 • Maandag          8:30 –  17:00 
 • Dinsdag            8:30 –  17:00 
 • Woensdag        8:30 –  17:00 
 • Donderdag       8:30 –  17:00 

Spreekuren

Voor aanmelding of andere vragen kun je me bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.30 en 9.00 u of tussen 12.45 en 13.15 u. Mocht je me niet kunnen bellen op een van deze tijden, dan kan je me altijd een mailtje sturen. Ik check mijn mail dagelijks.

 

Waarneming
Tijdens mijn vakantie neemt een van mijn collega’s van De Nieuwe Dreef  mij waar tijdens kantooruren en werkdagen van desbetreffende collega. Wanneer je mijn een mail stuurt, ontvang je automatisch een reply met de gegevens van de collega die mij waarneemt.

 

Crisis

Binnen openingstijden (ma, di, wo, do van 9.00–17.00u):
Kun je mij telefonisch bereiken op: 06-15281635
Lukt het niet om mij direct te bereiken omdat ik in gesprek ben of afwezig vanwege andere redenen, neem in dit geval contact op met je huisarts of de huisartsenpost.

Buiten kantoortijden
Kunt u contact opnemen met Spoedpost Haarlem : 023-2242526

Voor levensbedreigende situaties bel je 112

Beroepscode en klachten

Spreekuren

Het wettelijk vereiste privacy- en klachtreglement is van kracht. De geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten. Als je een klacht over jouw behandeling hebt, dan kun je dat altijd bespreekbaar maken tijdens de therapie. Misschien heb je andere verwachtingen van de behandeling of van mij, of heb je op enig moment het gevoel dat de behandeling op een dood spoor terecht is gekomen. Als je ergens ontevreden over bent, kun je dat altijd bespreekbaar maken. Dat blijkt achteraf altijd veel op te leveren.

Als je ontevreden bent over de afhandeling van jouw klachten dan kun je gebruik maken van de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten.
We zijn als behandelaars gehouden aan onze beroepscode. Dit wil zeggen dat alles wat je ons toevertrouwt in de intake en behandeling onder beroepsgeheim valt. Zonder jouw toestemming worden er geen mededelingen gedaan aan derden. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan jouw huisarts/verwijzer. Standaard informeren wij jouw huisarts bij het begin en bij de beëindiging van jouw behandeling middels een brief. Je krijgt deze brief altijd vooraf te lezen en er wordt jouw toestemming gevraagd, voordat deze verzonden wordt.

Kosten / vergoeding

De meeste behandelingen worden vergoed via de Basisverzekering. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • De Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ, voorheen eerstelijns GGZ): via de GB-GGZ worden mensen met mildere, niet-complexe, psychische klachten behandeld. Binnen de GB-GGZ zijn vier verschillende behandeltrajecten, waarbij de patiënt wordt ondersteund/behandeld door een GZ-psycholoog, psychiater of psychotherapeut. Een behandeling onder de GB-GGZ duurt maximaal 11 gesprekken. Meer wordt niet vergoed door de Basis verzekering.

Of:

 • De Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ, voorheen tweedelijns GGZ): de G-GGZ is bedoeld voor mensen met complexe psychische problemen of instabiele problematiek. Hiervoor kun je terecht bij een klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut. Een behandeling onder de G-GGZ heeft geen beperking en wordt volledig vergoed door de Basisverzekering

Voorwaarden voor vergoeding

Alle benodigde zorg binnen de GB-GGZ en G-GGZ wordt vergoed via de Basisverzekering, mits er is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing, hieronder:

 • Behandelingen binnen de GB-GGZ en G-GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM 5. Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg binnen de GB-GGZ en G-GGZ.
 • Doorverwijzing kan alleen via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten
  • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Verder moet aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).
  • Een verwijzing is één jaar geldig
 • Voor vervolgbehandelingen (indien nodig) die vallen onder dezelfde diagnose is geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken.

Bekijk hier het overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars

Eigen risico

Er geldt voor iedere verzekerde jaarlijks een eigen risico. Voor 2021 bedraagt deze € 385. Dit eigen risico geldt voor alle gedeclareerde hulp tezamen. Als je dus al andere ziektekosten hebt gedeclareerd, zal het resterende eigen risico lager zijn. Als je al meer dan € 385 hebt gedeclareerd, zal de door mij in rekening te brengen kosten dus niet meer leiden tot extra kosten voor jouzelf. De door mij gedeclareerde kosten vallen ten laste van het verzekeringsjaar waarin de behandeling is gestart. Let hierop bij de beoordeling of de drempel van het eigen risico al is behaald of niet.

Behandelingen die niet vergoed worden via de Basisverzekering:

Er zijn een aantal behandelingen die NIET worden vergoed via de basisverzekering:

  • Relatietherapie
  • Levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid
  • Seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed)
  • Behandeling van de volgende stoornissen: aanpassingsstoornis, slaapstoornis en een coördinatie ontwikkelingsstoornis
  • Dyslexie of dyscalculie (behalve ernstige vormen).
  • Schoolpsychologie
  • Preventieve zorg
  • Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
  • Psychosociale hulp (bepaalde sociaal-maatschappelijke interventies)
  • Zelfhulp
  • Misbruik van geneesmiddelen
  • Studieproblemen
 • Religieuze problemen

Soms worden deze zaken door een aanvullende ziektekostenverzekering (gedeeltelijk) gedekt.
Op de Zorgwijzer.nl wordt een handig overzicht gegeven van de dekkingen van de aanvullende verzekeringen bij de verschillende verzekeraars:

Financiële afhandeling verzekerde zorg

Mijn praktijk heeft contracten met alle ziektekostenverzekeraars, behalve met Menzis. Alle declaraties bij gecontracteerde verzekeraars worden door mij rechtstreeks ingediend. Je hoeft hiervoor dus niets te doen. Je wordt natuurlijk wel door je ziektekostenverzekeraar geïnformeerd over de door mij gedeclareerde kosten.
Als je bij Menzis verzekerd bent, zal ik de kosten bij jou zelf in rekening brengen via een factuur. Ik hanteer hierbij de door de Nederlandse Zorgautoriteit gepubliceerde tarieven:

GB-GGZ: TARIEFBESCHIKKING GENERALISTISCHE BASIS GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

G-GGZ: TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Vervolgens kun je deze factuur bij Menzis declareren. Afhankelijk van je polis, krijgt je vergoed:

  • Menzis Basis Voordelig:  65%van het Menzis-tarief (informeer bij Menzis)
  • Menzis Basis:  75% van het Menzis-tarief (informeer bij Menzis)
 • Menzis Basis Vrij: 100% van het Menzis-tarief (informeer bij Menzis)


Tarieven niet verzekerde zorg

Declaratie en Privacy

Standaard wordt de DSM-IV diagnose vermeld bij alle declaraties bij gecontracteerde verzekeraars.
Je kunt middels een ondertekende Privacyverklaring regelen, dat ik de DSM-IV diagnose niet meestuur met de declaratie. Dit systeem biedt echter geen absolute privacy, omdat de verzekeraar via het door mij gedeclareerde bedrag wel kan uitzoeken welke DSM-IV diagnose ik heb vastgesteld. Daarom zijn er ook cliënten die uit privacy overwegingen de kosten niet bij hun zorgverzekeraar declareren, maar besluiten deze zelf te betalen. Voor deze cliënten hanteer ik ook de hierboven genoemde tarieven.

No Show

Er is voor jouw afspraak minimaal een uur gereserveerd in de agenda. Als je niet verschijnt op een afspraak, betekent dit dat ik niemand anders kan behandelen tijdens dit voor jouw gereserveerde uur. Ik heb immers geen cliënten in de wachtkamer zitten, die jouw plaats kunnen overnemen. Dat is jammer voor de cliënten die op de wachtlijst staan. Hierdoor duurt het nog langer voordat zij aan de beurt zijn. Daarom hanteer ik een No Show regeling voor cliënten, die niet tijdig afzeggen voor een geplande afspraak. Als je later dan 24 uur afzegt voor een afspraak (ook bij overmacht) zal ik hiervoor € 85 No Show in rekening brengen. Deze kosten kun je niet declareren bij je verzekeraar.