Aanmelden

Aan de slag

Voordat je je kunt aanmelden heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Hierop moet de huisarts vermelden dat het een verwijzing betreft voor Basis GGZ of Specialistische GGZ met het vermoeden van een DSM 5 stoornis. Verdere uitleg kun je vinden bij vergoedingen en tarieven. Wanneer de huisarts niet weet welk type zorg nodig is, kan ik hier met de huisarts later nog contact over opnemen.

Handig: check bij vergoedingen en tarieven of ik een contract heb met de verzekering waar jij bent aangesloten.

Aanmelden bij voorkeur via email via info@titiaschram.nl

Ik stuur je vervolgens per Zorgmail (veilige mail) een bericht. In dit bericht staat een link “bericht lezen” die je moet aanklikken. Hierdoor wordt het toegangsscherm tot de veilige email omgeving  in je browser geopend. Tegelijkertijd wordt er een toegangscode via regulaire email aan jou verstuurd. Kopieer deze code en plak deze in het toegangsscherm. Nu ben je in de veilige omgeving. Hier kun je het inschrijvingsformulier downloaden.

Als je het formulier hebt ingevuld, kun je het formulier naar mij terugsturen via Zorgmail.  Toegang tot de veilige Zorgmail krijg je door in het eerste Zorgmailbericht weer op de link “bericht lezen” te klikken. Het toegangsscherm tot de veilige omgeving wordt weer geopend en een nieuwe toegangscode wordt via reguliere email aan jou gestuurd.

Intakegesprek

Zodra ik je aanmeldingsformulier via Zorgmail heb ontvangen, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit kan vaak wel op redelijk korte termijn, maar er kan ook sprake zijn van een wachttijd . Het is ook weer afhankelijk van de wachttijd wanneer de vervolggesprekken kunnen plaatsvinden. (klik op het linkje wachttijd voor de actuele wachttijden)

Puzzelstukjes bij elkaar leggen

In de eerste drie gesprekken zal ik samen met jou je problemen in kaart brengen. Ook probeer ik al een beetje verband te leggen tussen je problemen, je levensloop en jou als persoon. Ik zal van jou vragen om ook het een en ander op papier te zetten zodat ik je al een beetje leer kennen.

Na het derde gesprek doen we een korte evaluatie. Het is belangrijk voor jou en voor mij dat we een goed gevoel hebben over het contact. Het vertrouwen groeit vaak gedurende de therapie, maar het is wel belangrijk dat je je op je gemak voelt en vertrouwen hebt in mij als therapeut.

Plan van aanpak

Wanneer we besluiten verder met elkaar in zee te gaan, gaan we samen een plan opstellen. Uitgangspunt voor dit plan zijn jouw problemen, wensen en behoeften. Ik vertaal deze naar een diagnose en behandeldoelen en geef aan op welke manier we hieraan gaan werken. Dit wordt een behandelovereenkomst genoemd. Deze overeenkomst dient als uitgangspunt voor de evaluatie na een periode van drie maanden. Het is belangrijk dat jij je kunt vinden in deze overeenkomst. In de overeenkomst worden ook de methodieken genoemd, die ik ga toepassen tijdens jouw therapietraject.

Behandeling

Tijdens de behandeling zullen we regelmatig evalueren of we op de goede koers zitten. Ik zal zo nu en dan een klachtenvragenlijst afnemen. Dit wordt als eis gesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit en de zorgverzekeringen. Verzekeraars stellen steeds meer eisen aan de bewezen effectiviteit van de behandeling. Daarom verlangen verzekeraars dat deze effectiviteit structureel wordt gemeten. De methode die hierbij gebruikt wordt heet Routine Outcome Measurement (ROM). De vragenlijst heeft betrekking op een breed scala aan klachten. De gegevens worden gebruikt om het effect en verloopt van de behandeling na te gaan. De scores van de vragenlijsten worden in een grafiek weergegeven en zal ik eerst met jou bespreken. Meer informatie over het nut van de vragenlijst zal ik je geven tijdens het kennismakingsgesprek.