Problemen & Klachten  

Als je je al langer rot voelt, niet lekker in je vel zit of je erg gestrest voelt, dan raad ik je aan om na te gaan of je dit gevoel iets concreter kunt maken. Je kunt hieronder verder lezen bij welke klachten of problemen ik je kan helpen.

Angst komt voor in allerlei variaties en gradaties: bezorgdheid, ongerustheid, ergens tegenop zien, faalangst, verlatingsangst, bindingsangst, sociale angst, angst voor afwijzing en afkeuring.

Er kan angst zijn voor een bepaalde situatie of het kan een constant gevoel zijn dat er iets mis kan gaan.  Soms komt het gevoel plotseling en gaat het samen met negatieve gedachten en lichamelijke gevoelens, zoals hartkloppingen, zweten, benauwdheid of tintelen. Dit wordt dan een paniekaanval genoemd. Dit gevoel is vooral lichamelijk en wordt vaak niet herkend als angst, omdat het niet altijd volgt op een concrete situatie.

Vaak verergert angst wanneer je probeert dit gevoel weg te krijgen of te voorkomen. Dit geeft juist meer spanning in je lichaam, waardoor al die lichamelijke gevoelens juist toenemen. Hoe je geleerd hebt om met angst om te gaan, speelt vaak een grote rol.

Je down of neerslachtig voelen en je nergens meer toe kunnen zetten. Dit soort gevoelens kunnen te maken hebben met een vorm van depressiviteit. Net als bij angstgevoelens, zijn er ook allerlei vormen van depressiviteit of somberheid. Misschien heb je al veel langer (meer dan een jaar) een gevoel van matheid en mis je motivatie om met iets nieuws te beginnen en wijs je bij voorbaat alles af. Je stemming kan ook naar aanleiding van een ingrijpende gebeurtenis naar beneden kelderen. Bijvoorbeeld wanneer je wordt ontslagen of wanneer je relatie wordt verbroken. Sombere gevoelens worden een depressie genoemd wanneer het langer dan drie weken duurt en wanneer het je dagelijks functioneren negatief beïnvloedt. Gedachten en gevoelens krijgen een negatieve saus. Je denken wordt negatief, over jezelf, over anderen, over de toekomst. Lichamelijk kun je dit ook merken aan bijvoorbeeld verandering van eetlust en je energielevel. Het gevoel dat alles je moeite kost en je de neiging voelt om je terug te trekken. Fysiek zak je in elkaar en lijk je letterlijk gebukt te gaan onder een zware last. Je kunt je voorstellen dat je hierdoor in een negatieve spiraal terecht komt.

Wanneer je gedachten en gevoelens extreem negatief worden en je soms rondloopt met het idee om een eind aan je leven te maken, wacht dat niet af! Zoek hulp door naar je huisarts of psycholoog te gaan. Laat je niet misleiden door gedachten dat het vanzelf wel overgaat of dat je je niet moet aanstellen. Neem actie!

Vaak worden deze termen door elkaar gebruikt. Volgens de boeken ligt het accent van burnout in de werksituatie en overspannenheid kan ontstaan door een combinatie van factoren (prive, werk, ziekte). Burnout/overspannenheid kunnen zich geleidelijk aan ontwikkelen en lang voortduren. Het gevoel van vermoeidheid en stress kan met periodes erger of minder erg zijn. Je kunt het vergelijken met een energietank die niet helemaal uitgeput raakt, maar telkens na een poosje bijtanken weer even verder kan, maar ook snel weer leeg is. Heb je iedere dag het gevoel dat je doodvermoeid bent? Kun je geen tegenslagen meer verdragen en moet je je hoofd er steeds meer bij houden om geen fouten te maken of dingen te vergeten? Werk je steeds minder efficiënt en moet je door de kleinste dingen huilen of word je boos? Dan wordt het tijd om contact te zoeken met je huisarts. Neem het serieus en blijf jezelf niet voorbij lopen.

AD(H)D is een stoornis die op allerlei levensgebieden invloed heeft. Er bestaat vanuit de media een stereotiep beeld van ADHD: “kinderen die altijd druk zijn en niet opletten”. Net als bij andere klachten en aandoeningen ligt het ook hier veel genuanceerder. In mijn praktijk komen regelmatig volwassenen bij wie als kind geen diagnose voor ADHD is gesteld, maar die in hun jeugd wel veel last en problemen hebben ondervonden van deze stoornis. Vroeger was er echter nog niet zoveel bekend over ADHD als nu en werd het minder snel herkend.

Volwassenen met ADHD zijn niet lichamelijk niet druk zoals kinderen, maar hebben vaak wel last van veel innerlijke onrust en een heel ‘vol’ hoofd. Ook kan het moeilijk zijn om de aandacht te focussen op iets wat prioriteit heeft en kan je door van alles wat niet belangrijk is, afgeleid zijn. Jonge mensen die een studie doen lopen bijvoorbeeld vaak last bij het maken van een scriptie. Dit vraagt veel zelfdiscipline en de aandacht vasthouden bij soms taaie materie kost erg veel moeite. Er kan dan een negatieve spiraal van uitstelgedrag ontstaan, die dan weer gevolgd wordt door gevoelens van ontevredenheid en frustratie.

Je kunt hier gratis een vragenlijst invullen. Misschien geeft dit al een iets duidelijker beeld.

Relatieproblemen met je partner of met een van je familieleden of gezinsleden. Het kan zijn dat dit probleem zich nu afspeelt of dat er in het verleden nare dingen zijn gebeurd, waar je nu nog last van hebt. De band met een belangrijk persoon in jouw leven kan een grote impact op je zelfbeeld hebben , op je gevoel van veiligheid, op je sociale ik. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het tussen jou en de ander niet goed loopt. Zonder dat je er bewust van bent, kan er een automatisch patroon ontstaan, waarin je beiden voorspelbaar reageert. Dit kan jullie relatie op een negatieve manier beïnvloeden. Gevoelens over jezelf en de ander worden steeds negatiever. De een raakt verstrikt in het maken van verwijten, de ander voelt zich steeds minder gewaardeerd en trekt zich terug in stilzwijgen. Zo’n soort patroon versterkt het gevoel van afstand en vervreemding. Het wil niet zeggen dat dit patroon altijd aanwezig is, maar wel in situaties waarin een van jullie twee emotioneel geraakt wordt door iets.

Het kan zijn dat de relatie met een van je ouders zich niet optimaal ontwikkeld heeft of beschadigd is. Dit kan tot gevolg hebben dat je bepaalde gevoeligheden hebt ontwikkeld die tot uiting komen in latere relaties. Zo kun je bijvoorbeeld erg gevoelig zijn voor kritiek of afwijzing. Het is normaal dat mensen zichzelf proberen te beschermen tegen bedreigende (angstige, pijnlijke situaties) om zichzelf staande te houden. Beschermingsstrategieën kunnen in bepaalde gevallen voor nieuwe problemen zorgen.

Je hebt iets meegemaakt, wat jouw leven op zo’n manier heeft veranderd dat niets meer vanzelfsprekend lijkt. Je bent heftig geschokt en wilt er niet meer aan terugdenken omdat dit nare emoties oproept. Je wordt overvallen door flashbacks flashbacks zomaar overdag of ‘s nachts in de vorm van nachtmerries.

Soms kan het trauma vanzelf verwerkt worden, maar er zijn ook situaties waarbij het trauma of de traumatische periode tot chronische klachten leidt, zoals een voortdurend gevoel van spanning, slaapproblemen, gevoel van vervreemding of verdoving, plotselinge uitbarsting van agressie of het vermijden van bepaalde situaties. Wanneer dit soort klachten zich voordoen wordt er gesproken van Posttraumatisch Stresssyndroom (PTSS). Dit gaat nooit vanzelf over en heeft absoluut behandeling nodig.

onverwerkte gevoelens of stress die zich uiten via het lichaam. In andere woorden: lichamelijke klachten die een psychische oorzaak hebben. Dat betekent dat artsen geen lichamelijke verklaring voor de klachten vinden. Het lichaam en de geest beïnvloeden elkaar. Geestelijke spanning kan leiden tot lichamelijke pijn. Stress kan bijvoorbeeld bepaalde lichamelijke klachten veroorzaken zoals pijn in het hoofd, in de nek en in de rug, Omgekeerd kunnen lichamelijke klachten ook leiden tot stress. Iemand die lichamelijk ziek is, heeft bijvoorbeeld kans om zich depressief te voelen.

Zonder dat je begrijpt waar het vandaan komt, kan je stemming omslaan en kun je je boos, down of angstig voelen. Het gaat vaak samen met piekeren (in je hoofd zitten), waarbij je minder ‘in het hier en nu’ bent en het contact met je directe omgeving een beetje kwijtraakt. Stemmingswisselingen kunnen een gevolg zijn van onderliggende problemen, die vaak niet bewust ervaren worden. Een situatie kan een trigger vormen voor een pijnlijk gevoel. Bijvoorbeeld een gevoel van falen en schaamte in een bepaalde situatie. Deze emotie kan weggedrukt worden en tegelijkertijd spanning opleveren, wat invloed heeft op de stemming. Zo kunnen kleine voorvallen oude kwetsbare gevoelens oproepen, die moeilijk te verdragen zijn.

Verlies van een geliefd persoon of van een belangrijk deel van je identiteit bij scheiding of ontslag op je werk zijn life-events die een behoorlijke impact kunnen hebben op je algehele zijn. Je kunt het gevoel hebben dat je opnieuw moet beginnen en jezelf opnieuw moet uitvinden, maar dat je geen perspectief ziet of motivatie voelt. Gevoelens van verdriet kunnen zich afwisselen met machteloosheid, boosheid en eenzaamheid. Dit laatste wordt versterkt door het gevoel dat niemand echt begrijpt hoe jij je voelt. Wanneer de relatie met de persoon die je hebt verloren ingewikkeld was, kan het moeilijk zijn om door deze ‘rouwperiode’ te komen.

Er is een groot verschil in wat een mens emotioneel aankan. Dit heeft onder andere te maken met persoonlijke aanleg, maar ook met wat je als kind hebt ervaren. Emotionele stress kan ertoe leiden dat je psychisch en lichamelijk zo ontregeld raakt, dat je niet meer goed kunt nadenken en dat je hele lichaam gespannen raakt . Je hele zijn komt terecht in de overlevingsmodus, waarbij je automatisch gaat reageren. Je hebt het gevoel dat je jezelf niet meer de baas bent. Alles in je hoofd en lijf zit in een opwaartse spiraal (hyperarousal).

Het kan ook de andere kant opgaan; namelijk dat als de stress of emoties te pijnlijk zijn dat je min of meer uitschakelt of uitzoomt. Het lijkt alsof je verwijderd raakt van je gevoel maar ook van je omgeving (hypo-arousal). Het kan zijn dat je allebei de vormen van emotionele ontregeling herkent. Lichaamsgerichte therapie en mindfulness zijn therapievormen die hierbij goed kunnen helpen. Je leert hierdoor om emotioneel veerkrachtiger te zijn en sterker in je schoenen te staan.